Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

sie 23, 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

sie 23, 2019

Samorządy zawodowe diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów podjęły decyzję o  złożeniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Będą się skarżyć na nierówne traktowanie zawodów medycznych.

sie 23, 2019

Jak zapowiada biuro Rzecznika Praw Pacjenta, od 1 lipca 2020 roku lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty na bezpłatne leki dla seniorów. Obecnie w przypadku zaleceń lekarza specjalisty do stosowania danego leku, tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę na bezpłatny lek.

sie 22, 2019

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo zawierające uwagi do opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2019 roku, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

sie 21, 2019

Według raportu MultiSport Index 2019 tylko 64 proc. dorosłych Polaków podejmuje aktywność fizyczną (uwzględniającą czynności rekreacyjne, takie jak spacery czy jazda na rowerze w celach transportowych) minimum raz w miesiącu. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród osób w wieku powyżej 55. roku życia - aż 53 proc. z nich nie podjęło żadnej aktywności fizycznej w przeciągu ostatnich 6 miesięcy.

Wszystkie
Kwota zebrana: 54 890
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności