Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

lut 19, 2019

- Od jakiegoś czasu obserwuję powstawanie wrocławskiego pokoju wytchnień. Idea cudowna, słuszna, ludzka. Niestety zainteresowanie potencjalnych darczyńców jest bardzo małe - wskazuje dr Anna Zmarzły, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu i dzieli się historią żony jednego ze swoich pacjentów, która opiekuje się nim od 7 lat.

lut 18, 2019

19 lutego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpocznie się kolejna edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Zajęcia będą realizowane do czerwca 2019 roku.

lut 15, 2019

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację 1,1 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach. Hospicjum wyda pieniądze na sprzęt i wyposażenie, pomocne w leczeniu ciężko chorych. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wkład własny placówki to 200 tys. zł.

lut 14, 2019

Od marca w Krakowie wypłacane będzie nowe świadczenie - 500 zł dodatku dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. To jednomyślna decyzja radnych i realizacja jednej z przedwyborczych obietnic prezydenta Jacka Majchrowskiego.

lut 13, 2019

Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowała do wojewodów apel w sprawie cyklicznych działań kontrolnych i nadzorczych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wszystkie
Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności