Konferencja 2020

Trzy dni debat i jeden cel - wypracowanie wspólnych rozwiązań dla opieki długoterminowej w Polsce w dobie postępujących zmian demograficznych i pandemii COVID-19

Nad tymi i wieloma innymi zagadnieniami debatowali podczas trzydniowej konferencji Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" eksperci akademiccy, przedstawiciele administracji rządowej, towarzystw naukowych, pracownicy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacji pacjenckich.

Konferencja "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO" online odbyła się w dniach 25-27 listopada 2020 roku. Tym razem pod patronatem honorowym: Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Komisji Europejskiej i European Ageing Network, międzynarodowej organizacji parasolowej, której członkiem od tego roku jest Koalicja.


OBEJRZYJ DEBATY


PROGRAM KONFERENCJI


PATRONI I PARTNERZY

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas