Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

kwi 19, 2024

Zainteresowanie udziałem w pracach rady utworzonej przy ministrze ds. polityki senioralnej przerosło oczekiwania autorów pomysłu jej powołania. Miejsc do obsadzenia było 30, a liczba aplikacji przekroczyła 170. Minister Marzena Okła-Drewnowicz chce zaangażować osoby, których zgłoszenia trzeba było odrzucić do tworzenia analogicznych rad na poziomie regionalnym. W gronie ekspertów rady zasiada także prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" Magdalena Osińska Kurzywilk.

kwi 15, 2024

Rozmowy o tym, jak ma wyglądać opieka geriatryczna w Polsce, trwają od lat. Próby zainteresowania geriatrią kolejnych ministrów zdrowia były trudne i - jak wynika z obserwacji rzeczywistości - mało efektywne. Podejmowano np. temat oddziałów geriatrycznych, ale wśród dyrektorów szpitali brakowało zainteresowania ich tworzeniem w związku z niskim finansowaniem, ale też ze względu na braki kadrowe. Dyskutowano także np. konieczność tworzenia silnych ośrodków geriatrycznych w centrach akademickich, aby dobrze przygotować cały personel do pracy z pacjentami starszymi. Ciągle jednak tylko pojedyncze, kształcące personel medyczny uczelnie wyższe mają kliniki geriatrii. Pytanie zatem, jak np. kończący studia lekarz, który nigdy nie widział, jak wygląda całościowa ocena geriatryczna (COG) i w jaki sposób jej efekty przekładają się na indywidualne plany opieki, ma ją w przyszłości wykonywać, wydawało się nie wzbudzać u nikogo refleksji.

kwi 13, 2024

Deklaracje wyboru pielęgniarek POZ nie stracą ważności z końcem 2024 roku. Interwencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia odniosła skutek - Ministerstwo Zdrowia obiecało nowelizację ustawy o POZ.

kwi 13, 2024

Wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Zgórzyński z PSL złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska - ustaliła DGP. Jak nieoficjalnie słyszymy, jednym z powodów podjęcia takiej decyzji miała być zła współpraca w kierownictwie ministerstwa.

kwi 10, 2024

Już 12 kwietnia w Sejmie będą kontynuowane prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Jeśli renta zostanie podwyższona do wysokości minimalnej pensji wzrośnie również świadczenie wspierające do rekordowej kwoty ponad 9400 zł.

kwi 10, 2024

We wtorek, 9 kwietnia, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Powołanie Zespołu jest odpowiedzią na potrzebę skoordynowanego działania w obszarze legislacji dotyczącej seniorów.

kwi 8, 2024

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o informację na temat planowanych działań w celu poprawy sytuacji osób starszych. Zapytał też, czy rząd planuje włączyć się w prace podejmowane na forum międzynarodowym w celu wzmocnienia ochrony praw osób starszych.

kwi 8, 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje skutki finansowe ewentualnej waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformował Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Obecnie waloryzowany jest jedynie próg kwotowy, do którego to świadczenie można otrzymać.

kwi 4, 2024

26 marca uruchomiono Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. 16 nowych zawodów medycznych ma pół roku na wpis do rejestru. Obowiązek dotyczy m.in.: opiekunów medycznych, optometrystów, techników masażystów, podiatrów. 

Wszystkie

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY KOALICJI

 

   
   
   
   
   
   
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas