Aktualności

sty 25, 2022

Stowarzyszenie JEDNYM TCHEM wraz z organizacjami zrzeszającymi osoby z przewlekłymi zaburzeniami oddechowymi skierowało apel do ministra zdrowia z prośbą o powstrzymanie taryf rekomendowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

sty 17, 2022

Według Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów na zapowiedzianych przez NFZ zmianach w rozliczeniu fizjoterapii domowej stracą między innymi pacjenci z niepełnosprawnościami w stopniu ciężkim, osoby schorowane, po udarach, osoby z chorobami rzadkimi. To właśnie oni najczęściej korzystali dotychczas z domowej fizjoterapii. Wkrótce stracą taką możliwość. Wielu z tych pacjentów nie będzie w stanie ponosić kosztów usług na rynku komercyjnym.

sty 17, 2022

Poseł Waldy Dzikowski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w swojej interpelacji pytał ministra zdrowia o wynagrodzenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.

sty 14, 2022

Poseł Agnieszka Ścigaj (Koło Poselskie Polskie Sprawy) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie taryfy z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w domowej opiece pacjentów wentylowanych mechanicznie. 

sty 14, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na interpelację nr 29251 skierowaną do Ministra Zdrowia przez posła Krzysztofa Piątkowskiego (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). Interpelacja dotyczyła cięć w wycenie świadczeń długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

sty 14, 2022

Na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych (zdrowia, polityki społecznej i rodziny oraz polityki senioralnej), które odbyło się 12 stycznia, głos zabrał m.in. wiceminister Maciej Miłkowski, reprezentujący resort zdrowia. 

konferencja 2021 debaty
Webinary
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności