Aktualności

maj 25, 2020

12 organizacji międzynarodowych, w tym m.in. European Ageing Network, European Social Network, Federation of European Social Employers, Caritas Europa i Eurodiaconia, wzywa Komisję Europejską do wdrożenia europejskiej odpowiedzi na kryzys usług społecznych w całej Europie. Zdaniem sygnatariuszy listu obecne środki - choć pozytywne dla ogółu społeczeństwa - nie są w stanie zaspokoić potrzeb socjalnych słabszych obywateli Unii Europejskiej. Przypominają, że Parlament Europejski już wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania najbardziej narażonych obywateli i wdrożenia działań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu dla tej grupy.

maj 24, 2020

Jak informuje portal money.pl opiekunki osób starszych założyły pierwszy związek zawodowy w Polsce. Skierowały również list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Domagają się m.in. gwarancji pracy na etatach, godziwego wynagrodzenia oraz wyeliminowania agencji opieki z pośrednictwa w ich usługach.

maj 19, 2020

Fundacja TZMO "Razem zmieniamy świat" organizuje Bezpłatne Webinaria dla Instytucji Opieki Długoterminowej. Organizatorzy cyklu czwartkowych szkoleń chcą skupić się na rozmowie o dobrych praktykach, które mogą pomóc w pracy z podopiecznymi w placówkach opieki długoterminowej.

maj 18, 2020

Pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzą zbiórkę jednorazowych maseczek, rękawiczek czy świeżych owoców dla pensjonariuszy i opiekunów poznańskich domów pomocy społecznej. Trwa również zbiórka pieniężna.

maj 15, 2020

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 5021 Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie ochrony domów pomocy społecznej przed pandemią koronawirusa.

maj 14, 2020

Zachęcamy do lektury ekspertyzy "Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej", której współautorem jest jeden ze autorów raportu "Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro" dr Rafał Bakalarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności