Aktualności

wrz 29, 2022

Decyzją walnego zgromadzenia delegatów POL-ILKO w czerwcu 2022 roku uchwalono Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce. W dniach 1-7 października 2022 roku przewidziano szereg wydarzeń poświęconych osobom z wyłonioną stomią. Mają one na celu m.in. propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na prawo stomików do aktywnego życia. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" jest partnerem wydarzenia.

wrz 26, 2022

Znany jest już szczegółowy plan taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na rok 2023. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są m.in. świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, świadczenia realizowane w warunkach domowych, świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych (porada w przychodni), świadczenia realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

wrz 23, 2022

W imieniu organizatorów IV Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej Senior Care 2022 - Fundacji Senior-Care oraz Krajowej Izby Domów Opieki KIDO - zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu dedykowanemu kadrze zarządzającej oraz opiekuńczej placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową - domów seniora.

wrz 22, 2022

Oddziały ze Szpitala Solec zostały już przeniesione do Szpitala Południowego. W pomieszczeniach szpitalnego budynku przy ulicy Solec na Powiślu ma powstać oddział długoterminowej opieki dla seniorów. Teraz działa tam przychodnia i izba przyjęć.

wrz 21, 2022

Kolejni posłowie kierują do Ministra Zdrowia interpelacje w sprawie zmian w refundacji produktów stomijnych, które proponuje resort zdrowia.

wrz 20, 2022

Tylko do sierpnia br. Polacy wydali na lekarstwa już ponad 29 mld zł. Za niemal jedną trzecią tej kwoty (8,7 mld zł w tym roku, 12,8 mld zł w roku ubiegłym) odpowiadają leki refundowane, czyli częściowo (w 74 proc.) finansowane przez państwo.

wrz 20, 2022

W najnowszym numerze "Monitora Finansowania Ochrony" Zdrowia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pokazuje nowe dane i szacunki wynikające z opublikowanego niedawno projektu budżetu państwa na 2023 rok. W horyzoncie realizacji ustawy o 7% PKB na zdrowie, w budżecie państwa i NFZ może brakować aż 93,5 mld zł rocznie na zdrowie. Jak będą pozyskiwane brakujące środki? 

wrz 19, 2022

Posłanka Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) skierowała do ministra zdrowia interpelację nr 35859 w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.

wrz 18, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na kolejne interpelacje poselskie w sprawie zmian refundacji produktów stomijnych.

wrz 18, 2022

W Polsce żyje ok. 10 mln osób powyżej 60 roku życia. 30 procent z nich wymaga opieki, w tym część całodobowej. Potrzeby są ogromne a demografia wskazuje, że będą większe. Już teraz mamy problem z zapewnieniem długoterminowej opieki pielęgniarskiej. O tym jakie będą konsekwencje znowelizowanej 1 lipca ustawy o płacy minimalnej rozmawiano w gronie ekspertów podczas debaty Medexpress.

wrz 14, 2022

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej polscy seniorzy potrzebują wsparcia. Z badań zleconych przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" profesjonalnej agencji badawczej wynika, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na ceny leków. Nadzieją dla seniorów może być rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o populację 70+. Wyniki badań i coraz bardziej uzasadnione obawy seniorów o swoją przyszłość, są najlepszym dowodem, że to jest najwyższy czas na takie działania.

wrz 14, 2022

Rozpoczęła się 24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu. Tematem przewodnim spotkania jest holistyczne podejście do opieki długoterminowej. Tegoroczna edycja odbywa się w formule hybrydowej - każda zainteresowana osoba może obejrzeć debaty online.

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności