Konferencja 2019

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" chciałabym serdecznie podziękować za udział w I edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej.

Konferencja "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO", którą zorganizowaliśmy w dniach 26-27 listopada 2019 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94), zapoczątkowała publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. Chcemy aby obejmowała rekomendacje kierunków zmian w tym sektorze w oparciu o raport przygotowany na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" od początku swojego istnienia (2014 rok) działa na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Jesteśmy zdania, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważny jest fakt, żeby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania. Zależy nam również na tym aby polskie społeczeństwo przygotować na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić skalę tych zmian.

dr Elżbieta Szwałkiewicz
Prezes Zarządu Koalicji


PROGRAM KONFERENCJI 


PATRONAT HONOROWY

   

 


PARTNER SAMORZĄDOWY

 

 

 


PATRONAT MERYTORYCZNY

Polskie
Towarzystwo
Opieki Długoterminowej  
> 

 


PATRONAT MEDIALNY

RynekZdrowia  

 


PARTNERZY KONFERENCJI 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych w Radomiu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu

TULMED Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tulnikach

NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "ZACISZE" w Olkuszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas