Zarząd

Zarząd Koalicji II kadencji (2020-2024)

  • Magdalena Osińska-Kurzywilk - Prezes Zarządu
  • Beata Stepanow - Wiceprezes Zarządu
  • Helena Kładko - Sekretarz Zarządu

Pełnomocnikiem Zarządu ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych jest Małgorzata Durka.

Pełnomocnikiem Zarządu ds. opieki koordynowanej jest Jacek Szostakiewicz.

Funkcję Dyrektora Biura Zarządu pełni Tomasz Michałek. 

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas