Program*

DZIEŃ PIERWSZY (25 LISTOPADA 2020, ŚRODA)

10:00 - 12:00

DEBATA 1
KORONAWIRUS W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ - W POSZUKIWANIU OPTYMALNEJ STRATEGII NA PRZYSZŁOŚĆ

 

Moderator:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • Jak świadczeniodawcy opieki długoterminowej poradzili sobie w czasie pierwszej fali pandemii? - perspektywa Polski i Europy
 • Koronawirus a braki kadrowe w placówkach opieki długoterminowej
 • Bezpieczeństwo podopiecznych i personelu vs możliwość kontaktu z bliskimi - jak można to pogodzić?
 • Podsumowanie otrzymanego wsparcia (unijnego, rządowego i samorządowego)
 • Czy opieka długoterminowa jest gotowa na kolejną falę pandemii?
 • Czego nauczyły nas ostatnie miesiące?

Wprowadzenie do debaty:
dr Paweł Łuczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
 • Rafał Janas, Team Leader, Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Beata Drzazga, Prezes Zarządu BetaMed SA
 • Leszek Guga, psycholog i trener, TZMO SA, Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat"
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 - 15:00

DEBATA 2
KOORDYNOWANA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - CZY ZMARNOWALIŚMY OSTATNIE 12 MIESIĘCY?

 

Moderator:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • "Dekalog opieki długoterminowej” z 2019 roku - gdzie jesteśmy?
 • Centra Usług Społecznych
 • Dzienne Domy Opieki Medycznej
 • Ustawa "Za życiem"
 • 500+ dla niesamodzielnych
 • Centra Zdrowia 75+
 • Fundusz Medyczny
 • Jak przygotować nasze społeczeństwo na nadchodzące zmiany demograficzne?

Wprowadzenie do debaty:
dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Senioralnej

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • poseł Agnieszka Ścigaj, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, Sejm RP
 • Adam Soska, Dyrektor ds. Operacyjnych BetaMed SA
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

 

DZIEŃ DRUGI (26 LISTOPADA 2020, CZWARTEK)

10:00 - 12:00

DEBATA 3
INNOWACYJNE PRODUKTY W OPIECE DOMOWEJ ORAZ INSTYTUCJONALNEJ - CZY TO SIĘ OPŁACA?

 

Moderator:
Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • Sprzęt wspomagający codzienną pracę personelu opieki długoterminowej - wartość dodana czy drogi gadżet?
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne nowoczesnych technologii dostępnych w Polsce - czy możemy być spokojni?
 • Rozwiązania teleinformatyczne - gdzie jesteśmy?
 • Finansowanie innowacji w opiece długoterminowej
 • HTA w wyrobach medycznych - gdzie jesteśmy?

Wprowadzenie do debaty:
dr Łukasz Jurek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Wojciech Wysoczański, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Patryk Sucharda, Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Public Affairs & Regulatory Manager Essity Poland Sp. z o.o.
 • Leszek Guga, psycholog i trener, TZMO SA, Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat"
 • dr Tomasz Pilewicz, MBA, Business Marketing Manager, Zarządzanie Zdrowiem Populacyjnym, Philips
 • Marta Woźniak, Group Brand Manager, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
 • przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 - 15:00

DEBATA 4
ŻYWIENIE W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ - JAKIE ROZWIĄZANIA SĄ NAJLEPSZE?

 

Moderator:
Beata Stepanow, Wiceprezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • Leczenie żywieniowe - standard czy tylko uzupełnienie opieki długoterminowej?

 • Doświadczenia europejskie vs. polskie rozwiązania
 • Żywienie w domu i w instytucji - co należy poprawić aby osiągnąć lepsze efekty?
 • Opieka długoterminowa czy świadczenie odrębnie kontraktowane - jak finansować żywienie specjalistyczne?

Wprowadzenie do debaty:
Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki na teren Mazowsza w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • dr n. o zdr. Dorota Kilańska, prof. UMed, Prezes "Florencja - Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki" / Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Alina Kaczor, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Marek Lichota, Prezes Stowarzyszenia "Apetyt na życie"
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

 

DZIEŃ TRZECI (27 LISTOPADA 2020, PIĄTEK)

10:00 - 12:00

DEBATA 5
POZASZPITALNA WENTYLACJA MECHANICZNA - CZY DOBRZE JUŻ BYŁO?

 

Moderator:
Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • Wentylacja mechaniczna inwazyjna i nieinwazyjna - kryteria kwalifikacji

 • Czy potrzebna jest nowa wycena świadczenia?
 • Perspektywy na przyszłość - scenariusz pozytywny i negatywny
 • Wentylacja mechaniczna - czego możemy nauczyć się od innych krajów?

Wprowadzenie do debaty:
prof. dr hab. Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Ryszard Rusnarczyk, Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM!
 • Robert Suchanke, Prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
 • Jan Filip Libicki, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (do potwierdzenia)
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
 • przedstawiciel środowiska pulmonologów

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

13:00 - 15:00

DEBATA 6
DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - PUSTY SLOGAN CZY STRATEGICZNY CEL RZĄDU?

 

Moderator:
Beata Stepanow, Wiceprezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Zagadnienia:

 • Szanse i zagrożenia dla pacjentów
 • Szanse i zagrożenia dla personelu medycznego
 • Komu deinstytucjonalizacja się opłaca?
 • Deinstytucjonalizacja w strategii Unii Europejskiej i polskiego rządu - czy zmierzamy w tym samym kierunku?

Wprowadzenie do debaty:
prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Debata z udziałem zaproszonych gości:

 • Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
 • dr Iwona Markiewicz, Konsultant dla Województwa Śląskiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej / Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
 • dr Rafał Iwański, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odpowiedzi na pytania internautów

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

*Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2024 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności