Aktualności

lip 20, 2018

20 lipca Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poinformowało w komunikacie, że ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią. PPOZ powołało się na pismo z 11 lipca tego roku, w którym minister zdrowia poinformował, że trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

lip 18, 2018

Rozpoczęła się budowa hospicjum w Busku-Zdroju (Świętokrzyskie). W czerwcu 2020 r. planowane jest oddanie placówki do użytku. Pierwsze prace wykonano już 18 lat temu, ale ze względu na brak pieniędzy, przerywano kolejne etapy budowy.

lip 18, 2018

Prawie 20 proc. gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym właściwej opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Problemem pozostaje brak określonych standardów, a co za tym idzie brak możliwości oceny tych usług - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

lip 18, 2018

W styczniu tego roku samorząd województwa wsparł 20 gmin w formie dotacji celowej o łącznej wartości prawie 145 tys. zł. Pomocą objęto wtedy 400 osób powyżej 60. r.ż. Teraz dotacje w wysokości ponad 73 tys. zł przekazano 14 gminom, w których takiej pomocy może potrzebować 280 seniorów.

lip 18, 2018

- Międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem w sprawie systemu orzekania o niepełnosprawności - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej. Przedstawił on informację na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2014 roku orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

lip 17, 2018

Od 16 lipca opiekunowie osób powyżej 75. roku życia, cierpiących na chorobę Alzheimera i mieszkających w Szczecinie mogą składać wnioski o przyznanie "Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75". Przygotowane przez miasto Szczecin nowe świadczenie w wysokości 2 tys. zł ma wesprzeć rodziny w opiece nad chorymi.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności