maj 25, 2020

List otwarty do Komisji Europejskiej o pilne działania zabezpieczające osoby starsze w dobie COVID-19

12 organizacji międzynarodowych, w tym m.in. European Ageing Network, European Social Network, Federation of European Social Employers, Caritas Europa i Eurodiaconia, wzywa Komisję Europejską do wdrożenia europejskiej odpowiedzi na kryzys usług społecznych w całej Europie. Zdaniem sygnatariuszy listu obecne środki - choć pozytywne dla ogółu społeczeństwa - nie są w stanie zaspokoić potrzeb socjalnych słabszych obywateli Unii Europejskiej. Przypominają, że Parlament Europejski już wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do priorytetowego potraktowania najbardziej narażonych obywateli i wdrożenia działań mających na celu łagodzenie skutków kryzysu dla tej grupy.

Polska wersja listu do Komisji Europejskiej dostępna jest tutaj.

Angielska wersja listu do Komisji Europejskiej dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności