kwi 7, 2020

Wytyczne WHO dla opieki długoterminowej (COVID-19)

Zapobieganie infekcjom oraz wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli dla placówek opieki długoterminowej w kontekście COVID-19 - wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w polskiej wersji językowej.

Placówki opieki długoterminowej takie jak zakłady opiekuńcze, domy opieki i ośrodki rehabilitacyjne to placówki zapewniające opiekę osobom, które cierpią z powodu niepełnosprawności o podłożu fizycznym lub psychicznym, przy czym część z tych osób stanowią podopieczni w zaawansowanym wieku. Osoby przebywające / mieszkające w placówkach opieki długoterminowej to osoby w wyższej grupie ryzyka i tym samym bardziej podatne na niepożądane efekty zdrowotne oraz infekcje z uwagi na przebywanie w bezpośredniej bliskości z innymi. Tym samym placówki opieki długoterminowej muszą przedsięwziąć szczególne środki ostrożności, aby chronić swoich podopiecznych, pracowników oraz osoby odwiedzające.

Wytyczne do pobrania tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas