paź 17, 2018

Kadry medyczne i instytucjonalną opiekę dotyka niż demograficzny

- Mamy coraz więcej pacjentów wymagających opieki, a coraz mniej osób, które mogą tę opiekę zapewnić. Większość działań ministerstwa jest nakierowanych na poprawienie tej dysproporcji - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji "Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna" zorganizowanej przez Rządową Radę Ludnościową. 

- Wyż powojenny wchodzi w okres, kiedy potrzebuje opieki zdrowotnej i potrzebuje tak naprawdę działań terapeutycznych, podczas gdy kadry medyczne oraz instytucjonalną opiekę dotyka niż demograficzny. W związku z tym mamy paradoks, że mamy coraz więcej pacjentów wymagających opieki, a coraz mniej osób, które mogą tą opiekę zapewnić - mówił.

Podkreślił, że większość działań ministerstwa jest nakierowanych na poprawienie tej dysproporcji.

- Działania te obejmują zwiększenie liczby limitów miejsc na studiach lekarskich i pielęgniarskich, ale również zachęty do wchodzenia do zawodu, poprawę sytuacji, warunków pracy i płacy w zawodach medycznych - powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że opieka nad rodziną jest kwestią, która obejmuje Ministerstwo Zdrowia i resort rodziny i pracy.

- Mamy osoby w wieku starszym, które są pomiędzy opieką społeczną, środowiskową a opieką leczniczą. Tutaj jest niezbędna koordynacja i to jest jedno z poważniejszych wyzwań - mówił. Minister dodał, że taka sama sytuacja jest w przypadku osób z problemami zdrowia psychicznego.

Prof. Bożenna Balcerzak-Paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych uważa, że potrzebne jest skupienie na wspieraniu funkcji wychowawczej "przez tworzenie takich rozwiązań, aby można rzeczywiście traktować inwestycje w młode pokolenia jako cel prospołeczny". Jej zdaniem potrzebne jest także powiązanie polityki senioralnej, która powinna zwrócić uwagę na potrzebę aktywizacji i wspomagania starszych osób w okresie niesamodzielności.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności