Aktualności

cze 13, 2017

Zespół Badawczy Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej przeprowadza badania dotyczące doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy.

cze 12, 2017

Szybkie starzenie się populacji - na skutek wzrostu przeciętnego trwania życia i spadku współczynnika dzietności - przynosi wyzwania, których konsekwencją będzie konieczność wprowadzenia zmian w polskim systemie opieki długoterminowej. Nowe wyzwanie to nie tylko żyć dłużej, ale także zachować zdrowie w trakcie dodatkowych lat życia. Nowe prognozy mówią, iż w 2050 roku liczba ludności w wieku emerytalnym może wzrosnąć aż do 11mln!

cze 5, 2017

W Polsce już dziś brakuje pielęgniarek a sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu. W szpitalach zostaje co prawda wykwalifikowany i doświadczony personel, ale jest go zbyt mało aby sprostać potrzebom wszystkich pacjentów.

maj 31, 2017

29 maja br. ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Z radością doceniamy zmiany dotyczące powiększenia grona lekarzy, którzy zostali uprawnieni do przepisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne, o które zabiegała Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

maj 22, 2017

18 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wśród uwag, znalazły się również uwagi Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". 

maj 19, 2017

Elżbieta Rafalska zamiast Konstantego Radziwiłła? A konkretnie - jeden superresort, któremu podlegałaby całość spraw związanych z polityką społeczną, pracą, rodziną i ochroną zdrowia. Taki, według doniesień medialnych z początków maja, jest najnowszy pomysł ekipy rządzącej na sanację sytuacji w zdrowiu.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności