lis 28, 2019

Zdaniem KE polska ochrona zdrowia za bardzo jest uzależniona od opieki szpitalnej

Jak ocenia Komisja Europejska w opublikowanym raporcie o polskiej służbie zdrowia zaznacza, że system ochrony zdrowia w Polsce jest za bardzo uzależniony od opieki szpitalnej. Co prawda Polska zapewnia system powszechnego ubezpieczenia, ale pacjenci muszą się mierzyć z lukami w dostępie do usług zdrowotnych. "Krajowe profile zdrowotne" opracowane przez Komisję Europejską, stanowią diagnozę stanu zdrowia mieszkańców, czynników ryzyka, a także skuteczności, dostępności i odporności systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach członkowskich.

- Mam nadzieję, że ten materiał zainspiruje odpowiedzialne osoby na wszystkich szczeblach politycznych do rozwinięcia przyszłych strategii i działań, które zapewnią, że wszyscy obywatele UE będą mieli szybki dostęp do wysokiej jakości, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej opieki zdrowotnej - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

W przypadku Polski oczekiwana długość życia jest jedną z najniższych w Europie. Średnia oczekiwana dalsza długość trwania życia w chwili urodzenia wynosi w Polsce 77 lat i 9 miesięcy, natomiast średnia dla UE to prawie 81 lat.

"Różnice w średnim dalszym trwaniu życia w podziale na płeć i poziom wykształcenia należą do najwyższych w Europie. Choroba niedokrwienna serca jest nadal główną przyczyną zgonów, kolejne to udary mózgu i nowotwory płuc" - czytamy w raporcie. Ponad połowa Polaków powyżej 65. roku życia zgłasza objawy depresji, w całej UE - co piąta osoba w tym wieku.

Eksperci Komisji Europejskiej podkreślili, że obowiązujący w Polsce system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zasadniczo zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń. Jednak są w nim i wykluczenia, przez co pacjenci nie mają dostępu do niektórych usług czy leków, jakie przysługują chorym w innych krajach.

"System ochrony zdrowia jest nadmiernie uzależniony od opieki szpitalnej i boryka się z niedoborem personelu medycznego, a zwłaszcza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej" - wskazała Komisja Europejska. Jej analitycy wskazali przy tym, że ostatnie reformy idą w kierunku wzmocnienia opieki ambulatoryjnej.

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą w przeliczeniu 1507 euro na osobę i w porównaniu z innymi państwami unijnymi są stosunkowo niskie. W raporcie czytamuy, że w 2017 roku Polska przeznaczyła na opiekę zdrowotną 6,5 proc. PKB, podczas gdy średnia w całej UE wyniosła 9,8 proc. Prawie 70 proc. polskich wydatków na ten cel pochodziło ze źródeł publicznych (w UE 79 proc.). Pozostałą część stanowią głównie bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, przede wszystkim na leki.

W raporcie czytamy również, że liczba zgonów możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce i interwencji medycznej zmniejszyła się w Polsce w minionych latach. Jednak i tu oba wskaźniki są znacznie wyższe od średnich w UE. Wyższe są też tzw. niezaspokojone potrzeby zdrowotne, głównie przez długi czas oczekiwania na wizyty u specjalistów oraz wysokie koszty usług i towarów zdrowotnych.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności