mar 30, 2019

Nierozliczone nadwykonania w wentylacji mechanicznej w warunkach domowych

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej informuje, że ponad połowa oddziałów wojewódzkich NFZ nie płaci za nadwykonania za 2018 rok, mimo że liczba chorych, wymagających wentylacji mechanicznej w warunkach domowych cały czas rośnie.

Według danych Związku, liczba pacjentów niesfinansowanych w roku 2018 w ramach wentylacji mechanicznej udzielanej w warunkach pozaszpitalnych wyniosła 2654 osoby.

- Po raz kolejny stajemy przed wyborem: czy wstrzymać przyjęcia kolejnych pacjentów, odsyłając ich na szpitalne oddziały intensywnej terapii czy nadal kredytować Fundusz - mówi Robert Suchanke, prezes zarządu Związku. Dodaje, że pierwszy wybór oznacza nie tylko traumę dla samych chorych, ale także dużo większe obciążenie dla budżetu, opieka na oddziale intensywnej teraii kosztuje nawet 10 razy więcej niż wentylacja mechaniczna w domu.

Jak informuje Związek, problem pacjentów niesfinansowanych w 2018 roku dotyczy 9. województw. Najwięcej zaległości wobec świadczeniodawców mają oddziały w województwach: dolnośląskim i małopolskim.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas