lip 2, 2024

Jakub Szulc oficjalnie nowym wiceprezesem NFZ

Zgodnie z zapowiedziami, Jakub Szulc wszedł do zarządu NFZ. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała byłego wiceministra zdrowia na zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformował w komunikacie Fundusz.

Jak informuje NFZ, nowy zastępca Filipa Nowaka jest ekspertem od zarządzania w ochronie zdrowia i transformacji systemów ochrony zdrowia.

W latach 2008-2012 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie nadzorował m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest współautorem kluczowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy refundacyjnej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wdrażał koszyk świadczeń gwarantowanych i zmiany w algorytmie podziału środków z NFZ.

Od 2005 do 2014 roku był posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W tym czasie pracował w sejmowych komisjach zdrowia i finansów publicznych. W latach 2012-2014 był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów Publicznych. Przez ostatnie 10 lat zajmował stanowiska kierownicze w sektorze prywatnym (w obszarze zdrowia), gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie projektami, zarządzanie pionem korporacyjnym, czy tworzenie strategii wejścia na rynek i strategii biznesowych.

Jakub Szulc jest ekonomistą. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas