lip 3, 2024

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki

W dniu 3 lipca skierowano do ogłoszenia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Projektowane rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez pielęgniarki systemu następujących czynności:

  1. wykonywanie badania USG według protokołów ratunkowych, pod warunkiem ukończenia kursu dokształcającego z USG dla pielęgniarki systemu;
  2. dodano zapis dot. pobierania materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych oraz wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów.
  3. Ponadto projektowane rozporządzenie rozszerza katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez pielęgniarkę systemu o:
  • Noradrenalinum - lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego,
  • Prasugrel - lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych, jako przygotowanie do angioplastyki,
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania produktów leczniczych, gdyż wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Natomiast zachowane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, warunkowane posiadaniem właściwego kursu lub specjalizacji obejmującej treści z tego zakresu.

Pełna treść aktu prawnego dostępna jest tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas