lip 1, 2024

Świadczenie wspierające - dla jednych 3920 zł, dla innych 712 zł miesięcznie

1 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Przypomnijmy, że świadczenie wspierające jest dedykowane osobom niesamodzielnym, czyli niezdolnym do samodzielnej egzystencji i posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Punktacja, od której zależy poziom wsparcia określa poziom samodzielności. Im jest ona wyższa tym mniejsza samodzielność.

Oto konkrety. Wysokość świadczenia jest powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 proc. do 220 proc. - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od 1 marca 2024 roku renta socjalna wynosi 1 780,96 zł. Oznacza to, że świadczenie wspierające wyniesie maksymalnie 3 920 zł, a minimalne 712 zł.

Kwota będzie zatem zależała od ustalonego dla danej osoby poziomu potrzeby wsparcia. Im wyższy,  tym pieniędzy jest więcej. I tak:

  • 220 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
  • 180 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
  • 120 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów,
  • 80 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów,
  • 60 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów,
  • 40 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów.

Świadczenie przysługuje osobie z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyznaje je i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasady wypłaty świadczenia oraz ustalania poziomu potrzeby wsparcia (to konieczny warunek, aby ZUS rozpatrzył wniosek o wypłatę; orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy) budzą szereg wątpliwości. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na niektóre z pytań. Między innymi, czy potrzeba wsparcia będzie ustalana na jakiś czas, czy bezterminowo?

- Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, wojewódzki zespół ds. niepełnosprawności wydaje na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych, na podstawie ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Na kolejne pytanie, czy poziom potrzeby wsparcia można ustalać tylko osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, resort zaprzecza i wyjaśnia:

- Nie, poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany osobom niepełnosprawnym wymagającym wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu. Prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od stopnia niepełnosprawności.

Wypłata przyznanego świadczenia wspierającego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

  • I etap - od 1 stycznia 2024 r. - świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt
  • II etap - od 1 stycznia 2025 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt
  • III - ostatni etap - od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.

Z danych przekazanych przez resort rodziny wynika, że coraz więcej beneficjentów świadczenia składa na nie zapotrzebowanie.

- Wnioski o świadczenie wspierające napływają z tą samą, jeżeli nie z większą, dynamiką jak na początku roku, a tempo badania potrzeby wsparcia jest dużo lepsze - poinformował wiceminister rodziny Łukasz Krasoń. Dodał, że wnioski o świadczenie złożyło dotąd ponad 280 tys. osób.

Dodał, też że rośnie baza osób dokonujących oceny. - Poprzedni rząd kompletnie nie przygotował wojewódzkich zespołów orzekania o niepełnosprawności. My tak naprawdę dopiero teraz, po objęciu rządów, mogliśmy zacząć szkolić zespoły. Ich liczba została bardzo zwiększona, m.in. dzięki przesunięciu środków w biurze pełnomocnika rządu z innych celów - powiedział Łukasz Krasoń.

Dziś uprawnionych do oceny poziomu wsparcia jest 1741 specjalistów.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas