lut 16, 2024

Prezes Koalicji powołana do Rady ds. Polityki Senioralnej

Zakończył się otwarty nabór do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz. Kandydatury mogły zgłaszać m.in. uczelnie, organizacje pozarządowe i samorządy. Spośród 173 propozycji Minister wybrała 30 osób - maksymalną liczbę wskazaną w zarządzeniu. Wśród członków rady znalazła się Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" oraz prezes zarządu Fundacji "Przemijanie". Rada na inauguracyjnym posiedzeniu spotka się już 1 marca. Jej członkowie odbiorą wówczas akty powołania na dwuletnią kadencję.

Jednocześnie Minister Marzena Okła-Drewnowicz podziękowała wszystkim kandydatom oraz podmiotom zgłaszającym. Wszystkie 173 kandydatury z całej Polski imponują osiągnięciami i dorobkiem w działalności na rzecz seniorów, stąd wybór okazał się niezwykle trudny. Ostateczny skład Rady to połączenie różnych profesji, obszarów zainteresowań, regionów i pokoleń. Rada będzie pracować pro bono.  

Minister Marzena Okła-Drewnowicz ma nadzieję, że wszystkie zgłoszone osoby będą mogły uczestniczyć w kształtowaniu polityki senioralnej, szczególnie na poziomie regionalnym i pracuje nad stworzeniem szerokiej sieci współpracy w takiej postaci.

Skład Rady ds. Polityki Senioralnej przy Minister ds. Polityki Senioralnej Marzenie Okle-Drewnowicz w kadencji 2024-2026:

 • prof. Piotr Błędowski - profesor nauk społecznych, polityk społeczny i gerontolog, twórca badań "Polska Starość", "Pol-Senior" i "Pol-Senior2"
 • dr Marek Bochowicz - aktywista senioralny, wykładowca, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
 • Wiesława Borczyk - radczyni prawna, społeczniczka, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • prof. Beata Bugajska - gerontolożka, urzędniczka samorządowa, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. równości, założycielka Humanistycznego Uniwersytetu Seniora
 • Joanna Dolińska-Dobek - urzędniczka samorządowa, twórczyni lokalnych strategii polityki senioralnych, dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
 • Teresa Hernik - działaczka społeczna, urzędniczka państwowa i samorządowa, ekspertka ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich, autorka dokumentów i opracowań w dziedzinie polityki senioralnej
 • Agnieszka Jaworska-Martycz - ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, menedżerka międzynarodowych instytucji finansowych, edukatorka finansowa i emerytalna
 • Krzysztof Kasprzycki - pracownik socjalny, samorządowiec, animator projektów senioralnych, twórca Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla seniorów,
 • prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska - lekarka, konsultantka wojewódzka w dziedzinie geriatrii, członkini zarządu Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, redaktor naczelna czasopisma naukowego "Gerontologia Polska"
 • Maciej Klimek - kierownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik naukowy, badacz pomocy społecznej, twórca i animator lokalnych projektów senioralnych
 • dr Agnieszka Labus - architektka, urbanistka, prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu, założycielka Fundacji Laboratorium Architektury 60+
 • Beata Leszczyńska - przedsiębiorczyni, ekspertka w dziedzinie opieki długoterminowej, członkini zarządu organizacji Pracodawcy dla Zdrowia
 • Ewa Milewska - specjalistka w zakresie funduszy unijnych, dyrektorka biura stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki społecznej i senioralnej
 • dr Renata Miszczuk - pedagożka, prezeska klastra UTW, założycielka klubów seniora, badaczka polityki senioralnej, aktywistka Fundacji Restart
 • Małgorzata Miś - prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila, autorka poradników senioralnych, twórczyni innowacji społecznych w dziedzinie dostępności
 • Michał Modro - radca prawny, społecznik, członek gremiów doradczych ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ekspert Krajowego Rejestru Domów Opieki
 • Magdalena Osińska-Kurzywilk - specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego, prezeska zarządu fundacji Przemijanie oraz zarządu związku stowarzyszeń Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"
 • dr Elżbieta Ostrowska - społeczniczka, urzędniczka państwowa, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • prof. Marta Podhorecka - fizjoterapeutka, pracowniczka naukowa, twórczyni programów senioralnych, członkini polskich i międzynarodowych gremiów medycznych
 • dr Anita Richert-Kaźmierska - ekonomistka, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej, urzędniczka samorządowa, twórczyni programów w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych
 • Beata Rorant - polityczka społeczna, ekspertka w dziedzinie zdrowia publicznego, urzędniczka państwowa, dyrektorka departamentu zdrowia Pracodawców RP
 • Łukasz Salwarowski - dziennikarz, prezes stowarzyszenia MANKO, inicjator ogólnopolskich programów senioralnych, redaktor naczelny czasopisma "Głos Seniora"
 • prof. Barbara Szatur-Jaworska - gerontolożka społeczna, autorka dokumentów strategicznych dot. polityki senioralnej, przewodnicząca komisji ds. osób starszych przy RPO.
 • dr Michał Szczegielniak - administratywista i politolog, koordynator programów polityki senioralnej, badacz srebrnej gospodarki, urzędnik państwowy
 • Dagmara Szymczak - społeczniczka, coach senioralny, założycielka i prezeska Fundacji Dignum
 • Grażyna Śmiarowska - pielęgniarka, urzędniczka, wieloletnia konsultantka wojewódzka w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, prezeska Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej
 • Zbigniew Tomczak - aktywista Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • dr Paweł Wiśniewski - naukowiec, społecznik, prezes Stowarzyszenia Niesienia Pomocy "Humanus", twórca Obserwatorium Centrów Usług Społecznych
 • Przemysław Wiśniewski - dziennikarz, społecznik, twórca Fundacji Zaczyn oraz ośrodka badawczego Instytut Polityki Senioralnej, redaktor naczelny czasopisma "Polityka Senioralna"
 • Anna Wyrozębska - pedagożka, koordynatorka projektów senioralnych, wiceprezeska fundacji "Z miłości do radości"

Źródło: www.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas