gru 6, 2023

Ubezwłasnowolnienie niepełnosprawnych do likwidacji. Ważny projekt zmiany przepisów

Zgodnie z polskim prawem ktoś może decydować za osobę z niepełnosprawnością poprzez ubezwłasnowolnienie - także w kwestii zdrowia. Jednakże eksperci są zdania, że ubezwłasnowolnienie można zastąpić asystą prawną lub pełnomocnictwem wspierającym. Konieczna jest przy tym zmiana kodeksu cywilnego, co wyjaśnia Prawo.pl.

Jak przytacza portal Prawo.pl, przepisy prawne w Polsce wykluczają wspierane podejmowanie decyzji, choć jest to mechanizm, który może zastąpić ubezwłasnowolnienie na rzecz prymatu woli osoby z niepełnosprawnością.

W Polsce mamy do czynienia z ubezwłasnowolnieniem częściowym lub całkowitym. Wymieniona ubezwłasnowolnienie pozbawia człowieka zdolności do czynności prawnych, do korzystania ze swoich praw, zaciągania różnych zobowiązań. Prawo.pl przypomina, że o likwidację ubezwłasnowolnienia wielokrotnie upominał się m.in. RPO oraz wiele organizacji społecznych.

Strona społeczna przygotowała projekt o zastąpieniu ubezwłasnowolnienia wspieranym podejmowaniem decyzji. Zgodnie z propozycją będzie to możliwe na dwa sposoby:

  • przez asystę prawną lub
  • pełnomocnictwo wspierające.

Portal wyjaśnia, że asysta prawna ma wspierać decyzje osoby z niepełnosprawnością, a system ma zapewnić nadzór nad tą asystą. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła samodzielnie wybrać asystenta prawnego, sąd zaś będzie miał obowiązek poznać opinię biegłego, specjalisty w AAC (Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna). Co ważne, asystent będzie miał obowiązek sprawdzania woli osoby za każdym razem.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas