mar 10, 2023

Odpowiedź na interpelację nr 39268 w sprawie podwyższenia punktu kontraktowego

Ministerstwo Zdrowia wystosowało odpowiedź na interpelację nr 39268 posła Tomasza Głogowskiego (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie podwyższenia punktu kontraktowego. W odpowiedzi podkreślono, że Narodowy Fundusz Zdrowia sukcesywnie podnosi ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

W interpelacji wskazano, że systematycznie odbywa się aktualizacja wycen świadczeń gwarantowanych na podstawie planu taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na dany rok, obejmując konkretne obszary świadczeń.

W interpelacji odniesiono się także do przykładu hospicjum, którego użył w swojej interpelacji Pan Poseł Głogowski. W odpowiedzi posłużono się danymi, z których wynika, że od dnia 1 lutego 2023 r. nastąpił wzrost o 12% cen jednostek rozliczeniowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w stosunku do cen jednostek rozliczeniowych obowiązujących w II półroczu 2022 r. Dodatkowo wskazano, że w 2023 r. zostanie przeprowadzona taryfikacja świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, na podstawie szczegółowych danych pozyskanych od świadczeniodawców, zgodnie z planem taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ministerstwo zasugerowało również, że do wypracowania mechanizmów pozwalających na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej powinny przyczynić się także prace Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

Pełna treść odpowiedzi na interpelacje: TUTAJ.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas