maj 4, 2018

Koalicja pisze do osób protestujących w Sejmie

Dr Elżbieta Szwałkiewicz, w imieniu Koalicji, skierowała pismo do protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Koalicja wyraziła swój niepokój kierunkiem jaki obiera akcja protestacyjna narzucająca opinii publicznej jednostronny obraz problematyki niepełnosprawności w Polsce.

W piśmie zaznaczono, że w okresie od 1989 roku istota problemów związanych z funkcjonowaniem osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i zapewnieniem im opieki została podzielona na drobne fragmenty, a politycy reprezentujący kolejne partie rządzące reagują tylko na sytuacje zapalne, na które została zwrócona, w danym momencie uwaga opinii publicznej. Tymczasem mamy tak sformułowane prawo, że problem dotyczy ogromnej grupy obywateli ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci i dorosłych, których niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała w dzieciństwie lub później w wyniku choroby lub poważnego urazu. Samych osób dorosłych, które pobierają dodatek pielęgnacyjny z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji (215,84 zł) w ZUS jest 301 700 a w KRUS 126 769 osób. Nie można też pominąć około 2,5 mln osób po 75. roku życia, wśród których kilkadziesiąt procent stanowią osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Duża grupa tych osób ma bardzo niską emeryturę lub rentę 1000 - 1300 zł oraz dodatek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie. Dodatkowo opiekun otrzymuje 520 zł miesięcznie.

Podkreślono również, że Koalicja, uznając niesamodzielność życiową za cierpienie trudne do udźwignięcia, od wielu lat zabiega o poszerzenie dostępności osób niepełnosprawnych do sprzętu wspomagającego, środków pomocniczych i jednorazowego sprzętu medycznego, na co zresztą zwróciły uwagę matki protestujące w Sejmie. Koalicja za niezwykle ważną uznaje decyzję Rządu RP z ostatnich dni by w tym zakresie radykalnie poprawić sytuację wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zważywszy na istotną dla funkcjonowania tysięcy osób propozycję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i fakt, że trwają intensywne prace nad systemowym rozwiązaniem problemów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, Koalicja zaapelowała do osób protestujących o przyjęcie propozycji Rządu RP, która mimo, że w całości nie spełnia ich żądań jest jednak korzystna dla całego środowiska niesamodzielnych osób niepełnosprawnych i zakończenie protestu w Sejmie RP.

Jak podkreślono, wydarzenia ostatnich tygodni jednoznacznie wskazują na konieczność wypracowania systemowych rozwiązań korzystnych dla wszystkich osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Zdaniem Koalicji wymaga to pilnego rozpoczęcia szerokiej dyskusji na temat ubezpieczenia społecznego ryzyka niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie choroby lub urazu. Do dyskusji i współpracy przy wprowadzaniu zmian Koalicja zaprosiła wszystkich protestujących.

Z treścią oświadczenia Koalicji można zapoznać się  tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności