lis 24, 2022

Nagroda Koalicji przyznana po raz drugi

Podczas tegorocznej edycji konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" już po raz drugi została przyznana nagroda za wieloletnią aktywną działalność na rzecz osób z niesamodzielnością i przewlekle chorych. 

Tegoroczną laureatką została Grażyna Śmiarowska - wieloletnia Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, wieloletnia konsultant wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Życie zawodowe Grażyny Śmiarowskiej skupiało się wokół służeniu drugiemu człowiekowi. Początkowo jako pielęgniarka, potem asystent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i wreszcie dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, którym kierowała przez ponad 22 lata.

Od 2007 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. W latach 2016-2020 pełniła funkcję Wiceprezesa Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", angażując się od początku aktywnie w jej powołanie i rozwinięcie.

W 2019 roku znalazła się w gronie 16 laureatów prestiżowej nagrody Lidera Ochrony Zdrowia 2019, a także otrzymała jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia. W imieniu Zarządu Koalicji dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie.

Grażyna Śmiarowska podczas konferencji łączyła się z prowadzącymi online, a statuetkę w jej imieniu odebrała Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas