wrz 26, 2022

Plan taryfikacji AOTMiT na 2023 r obejmuje m.in. opiekę paliatywną i hospicyjną

Znany jest już szczegółowy plan taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na rok 2023. W zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są m.in. świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych, świadczenia realizowane w warunkach domowych, świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych (porada w przychodni), świadczenia realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji przez podmioty systemu opieki zdrowotnej zakresem świadczeń, który - zdaniem Agencji - wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

"Ze względu na szybkie starzenie się ludności, prognozowany wzrost liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych, a także wolniejszy wzrost długości życia w zdrowi niż życia ogółem (za "Mapa potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026") zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną. Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej wpisuje się obszary działania określone w Narodowej Strategii Onkologicznej oraz w Krajowym Planie Transformacji" - pisze AOTMiT.

Jak czytamy na portalu Puls Medycyny, prace Agencji będą obejmować także i inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez ministra zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana.

Agencja wskazuje, że szczególnego podkreślenia wymagają w tym zakresie prace związane z weryfikacją wycen świadczeń, dla których toczą się aktualnie prace w zakresie porządkowania koszyka świadczeń gwarantowanych (zmiana technologii medycznej).

Źródło: Puls Medycyny


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności