wrz 29, 2022

Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce

Decyzją walnego zgromadzenia delegatów POL-ILKO w czerwcu 2022 roku uchwalono Tydzień Godności Osób ze Stomią w Polsce. W dniach 1-7 października 2022 roku przewidziano szereg wydarzeń poświęconych osobom z wyłonioną stomią. Mają one na celu m.in. propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na prawo stomików do aktywnego życia. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" jest partnerem wydarzenia.

Geneza

Jak piszą organizatorzy wydarzenia: "Osoby ze stomią w Polsce są niestety dalej marginalizowane i wykluczane ze wszelkich sfer życia społecznego i zawodowego. Obserwujemy to cały czas i nie pomaga nam to w powrocie do pełnienia ról społecznych. Sami też, nie mając wsparcia i pomocy oraz doświadczając niekorzystnych konsekwencji z racji przebiegu choroby nowotworowej, brutalnego okaleczenia i świadomości życia ze stomią wycofujemy się z tego życia i ograniczamy swoją aktywność. Do tego dochodzą ciągłe manipulacje w sferze refundacji i wolnym dostępie do sprzętu stomijnego oraz środków pielęgnacyjnych, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości rehabilitacji i aktywizacji osób ze stomią. Kolejną sprawą jest fakt, że nasza niepełnosprawność nie jest tak na pierwszy rzut oka widoczna, ale niestety bywa bardzo uciążliwa! Nawet w prozaicznej sprawie, jaką jest dostęp stomików do toalet dla osób niepełnoprawnych. Właśnie w przypadku stomików jest to sprawa niezwykle istotna, bo wymiana sprzętu stomijnego wymaga w miarę higienicznych i przestronniejszych pomieszczeń oraz dostępu do umywalki w toalecie, a nie poza nią!

Dlatego też, mając na względzie powyższe okoliczności, decyzją walnego zgromadzenia delegatów POL-ILKO w czerwcu 2022 roku uchwalono Tydzień Godności Osób ze Stomia w Polsce. Mamy już, od roku 2008, Krajowy Dzień Stomika, który obchodzony jest 5 października. Może na razie mało medialnie i przekonująco, ale wynika to właśnie z tych wszystkich wcześniej przytoczonych argumentów. Włączamy się też aktywnie w obchody World Ostomy Day, który organizowany jest co 3 lata, od roku 1993 (w pierwszą sobotę miesiąca)."

Co będzie propagowane w Tygodniu?

 1. Prawo stomików do godnego i pełnego aktywności życia, co jest realizacją zapisów Międzynarodowej Karty Osoby ze Stomią.
 2. Większa otwartość społeczeństwa na stomików oraz samych stomików na pełną aktywność i udział w życiu społecznym oraz zawodowym.
 3. Zdrowy, aktywny tryb życia oraz większy udział Polaków w badaniach profilaktycznych, zwłaszcza w przypadku kolonoskopii. 

Jakie działania są planowane?

 1. Spotkania w oddziałach regionalnych POL-ILKO.
 2. Spotkania z parlamentarzystami.
 3. Seminaria i webinaria z lekarzami, pielęgniarkami oraz psychologami.
 4. Kampania informacyjna w Internecie, w tym do innych organizacji i grup pacjentów.
 5. Inauguracja nowego projektu "POL-ILKO 2040" związanego z aktywizacją stomików w różnym wieku w działalność na rzecz pacjentów - Stomik Junior, Stomik Activ, Stomik Senior i Stomik Master.

Ambasador Tygodnia: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Honorowy Patronat:

 • Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
 • Prof. Wojciech Kielan - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Małgorzata Bocheńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Partnerzy:

 • European Ostomy Association
 • Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Federacja Pacjentów Polskich
 • Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"
 • Europacolon Polska

Patronat medialny:

 • Oli-onko - videoblog

Program Tygodnia Godności Osób ze Stomią


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności