sie 2, 2022

Powstał Zespół ds. przygotowania strategii długofalowej dla opieki paliatywnej i hospicyjnej

Powołano Zespół ds. przygotowania długofalowej strategii pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ministerstwo Zdrowia 1 sierpnia 2022 roku opublikowało zarządzenie w tej sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich ze względu na trudną sytuację osób starszych i nieuleczalnie chorych przypomina, że każdy ma prawo do godnej opieki, a w przypadku wymienionych osób taką rolę powinny pełnić hospicja. Wskazuje jednak, że dostępność opieki hospicyjnej jest niewystarczająca. Świadczenia wymagają zmian, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dodatkowym problemem jest dynamicznie starzejące się społeczeństwo. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował: - Należy podjąć działania systemowe i zlikwidować problemy z jakimi borykają się pacjenci w dostępie do opieki hospicyjnej i paliatywnej.

- W dniu 29 czerwca 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził Plan Taryfikacji na 2023 roku, który obejmuje również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, które były świadczeniami wymagającymi prac taryfikacyjnych najczęściej wskazywanymi w pismach kierowanych w tej sprawie zarówno do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jak i do Ministerstwa Zdrowia - odpowiada resort zdrowia.

W odpowiedzi Waldemar Kraska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział również powołanie Zespołu ds. przygotowania długofalowej strategii pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. 1 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie w tej sprawie.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
 • Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną powołany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,
 • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
 • jeden przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej,
 • jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,
 • jeden przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,
 • jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
 • jeden przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • jeden przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • jeden przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,
 • Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

W ramach prac Zespołu będą poruszone kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, również w odniesieniu do osób zamieszkujących tereny wiejskie, oraz wypracowane propozycje rozwiązań w tym zakresie. W zarządzeniu wskazano, że zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu strategii, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Treść zarządzenia dostępna tutaj.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas