lip 29, 2022

Szereg interpelacji dotyczących propozycji zmian w refundacji wyrobów stomijnych

W związku z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 lipca 2022 roku projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, posłowie wystosowali do ministra szereg interpelacji poselskich.

Grupa posłów: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Urszula Augustyn, Rajmund Miller, Marek Hok (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) zwraca się do Ministra z prośbą o odpowiedź na pytania:

  1. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia planuje ograniczyć pacjentom dostęp do środków pielęgnacji tylko do pasty stomijnej raz na miesiąc lub 15 pierścieni/30 półpierścieni oraz chusteczek (30 szt.) lub sprayu (1 szt.) do usuwania przylepca? Czy oznacza to, że nic poza wymienionymi środkami nie będzie refundowane?
  2. Na jakich danych bazowało Ministerstwo Zdrowia przy wyliczaniu limitów? Dlaczego zostały przyjęte ceny, które nie są aktualne?
  3. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia możliwości kontynuacji zleceń przez pielęgniarki i położne dla pacjentów ze stomią?
  4. Dlaczego zaopatrzenie dla stomika ma być wystawiane na czterech odrębnych zleceniach w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii?

Z kolei Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Robert Obaz, Marek Rutka (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) pytają:

  1. Osoby z kolostomią otrzymają refundację w wysokości 90 proc. tylko na worki jednoczęściowe. Nie będzie im przysługiwała pasta uszczelniająca, choć nierzadko osoby te również mają luźny stolec, zwłaszcza w trakcie chemioterapii. Jakie rozwiązania zastępcze zaproponuje Ministerstwo osobom z tą dolegliwością?
  2. Osobom z urostomią Ministerstwo Zdrowia planuje zrefundować 35 worków dwuczęściowych i 8 płytek do ich przylepiania, jedną tubkę pasty i jedną tubkę sprayu. Według wstępnych wyliczeń stowarzyszeń zajmujących się osobami ze stomią wynika, że pacjenci do najtańszych produktów dopłacą do 70 PLN, a do droższych nawet kilkaset. Z jakiego powodu Ministerstwo tak radykalnie zmienia politykę dofinansowania i zapewnienia komfortu życia i leczenia osobom z urostomią i jakie działania zostaną przez Ministerstwo podjęte, żeby planowane podwyżki nie zrujnowały budżetów domowych tych osób w dobie i tak szalejącej już inflacji?
  3. Lekarze podnoszą, że na każdą rzecz niezbędną pacjentom ze stomią będą musieli wystawiać osobne zlecenie. Oznacza to, że zamiast jednego, jak teraz, lekarz będzie musiał wypełnić dwa-cztery. Czy Ministerstwo w związku z planowanym rozrostem biurokracji zamierza wdrożyć produktywne działania, które pozwolą lekarzom skupić się na leczeniu chorych, a nie na prawidłowym wypełnianiu kilku wniosków? Jeżeli tak, jaka pomoc zostanie w związku z tym zaoferowana?
  4. Z jakiego powodu Ministerstwo wycofało z refundacji wszystkie produkty do pielęgnacji, m.in.: pudry gojące, żele ochraniająco-gojące, gaziki ochronne, specjalne chusteczki do pielęgnacji skóry wokół stomii, gojące pianki do usuwania worków czy też paski do stabilizacji worków na brzuchu? Czy w związku z tym działaniem planowane jest wdrożenie innego systemu dofinansowania/refundacji ww. produktów?
  5. Jakie działania planuje wdrożyć Ministerstwo, żeby zapewnić pacjentom ze stomią dostęp do wysokiej jakości sprzętu stomijnego z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia?

Wszystkie interpelacje dostępne są pod linkami poniżej:

Interpelacja nr 34880: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Urszula Augustyn, Rajmund Miller, Marek Hok (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 34806: Monika Falej, Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Marek Rutka i Katarzyna Ueberhan (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy)

Interpelacja 34841: Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha i Mirosław Suchoń (Koło Parlamentarne Polska 2050)

Interpelacja nr 34799: Krystyna Sibińska, Jarosław Urbaniak, Joanna Jaśkowiak (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 34794: Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)

Interpelacja nr 34788: Mateusz Bochenek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska)


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności