cze 15, 2022

Odpowiedź w sprawie zastosowania nowych taryf dotyczących oddechowej wentylacji domowej zaproponowanych przez AOTMiT

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33072 w sprawie w sprawie zastosowania nowych taryf dotyczących oddechowej wentylacji domowej zaproponowanych przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji, którą do Ministra Zdrowia skierowała posłanka Iwona Hartwich (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

W odpowiedzi Wiceminister Zdrowia pisze m.in.:

"Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń obejmujących zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie nadal obowiązują, co zapewnia dostęp pacjentom do świadczeń. W przypadku, gdyby dostępność ta została ograniczona, wówczas NFZ zakupi świadczenia dla pacjentów w innej / innych placówkach medycznych, dzięki zawarciu nowych kontraktów.

Podczas prac AOTMiT nad zmianą taryf uwidoczniła się konieczność weryfikacji warunków udzielania świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Na zlecenie Ministra Zdrowia Agencja przygotowała, w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, opracowanie analityczne dotyczące odpowiednich rozwiązań w zakresie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu oraz reocenę aktualnego modelu świadczeń i warunków ich udzielania. Opracowane rozwiązania mają na celu poprawę dostępności do przedmiotowych świadczeń poprzez zmianę organizacji ich udzielania. Wyniki prowadzonych prac nad zmianami w koszyku mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf rzeczonych świadczeń."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności