maj 7, 2022

Wentylacja mechaniczna - interpelacja

Posłanka Hanna Gil-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 33318 w sprawie zmniejszenia środków przeznaczanych na nieinwazyjną wentylację domową.

W swoim piśmie prosić o odpowiedź na szereg pytań:

  1. Z jakiego powodu NFZ zmniejszył środki przeznaczone na nieinwazyjną wentylację domową?
  2. Ilu chorych w Polsce oczekuje obecnie na objęcie ich nieinwazyjną wentylację domową?
  3. Proszę o przedstawienie informacji - ilu chorych w latach 2018-2021 korzystało z nieinwazyjnej wentylacji domowej, jaki był średni czas oczekiwania na objęcie tą terapią, jakie środki finansowe były przeznaczane na terapię? Proszę przedstawienie danych za poszczególne lata.
  4. Proszę o wskazanie, ile czasu statystyczny pacjent korzysta z nieinwazyjnej wentylacji domowej i z jakimi kosztami się to wiąże? Proszę również o wskazanie, jaki byłby koszt przebywania pacjenta w szpitali przez taki sam okres czasu.
  5. Czy oszacowano, jak zmniejszenie środków na nieinwazyjną wentylację domową przełoży się na wzrost liczby pacjentów w szpitalach? Czy w związku z tym zapewnione zostały dodatkowe środki i sprzęt dla tych szpitali?
  6. Czy NFZ oszacował, o ile zmniejszenie środków na nieinwazyjną wentylację domową wydłuży czas oczekiwania na tę terapię?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności