sty 30, 2022

Będą zmiany dla pielęgniarek i opiekunów zatrudnionych w DPS?

Poseł Waldy Dzikowski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w swojej interpelacji nr 29420 zapytał Ministra Zdrowia o wynagrodzenia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.

- Kwestia statusu pielęgniarek zatrudnionych w DPS i odmienny sposób finansowania ich wynagrodzeń niż pielęgniarek pracujących w podmiotach leczniczych niejednokrotnie była przedmiotem dyskusji. Fakt, iż ich wynagrodzenia nie podlegają finansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, przez co są znacznie niższe jest od dawna podkreślany przez stronę samorządową. Zakres obowiązków i odpowiedzialności jest podobny, a niejednokrotnie większy, dlatego takie różnicowanie jest mocno dyskusyjne. - podkreślał poseł w interpelacji. 

Poseł zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy ministerstwo przewiduje podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie finansowania personelu medycznego wykonującego świadczenia zdrowotne na rzecz pensjonariuszy domów pomocy społecznej ze środków dedykowanych finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację napisał: - Odpowiadając na interpelację w sprawie wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia są prowadzone wstępne prace koncepcyjne dotyczące umożliwienia domom pomocy społecznej, jako podmiotom leczniczym, udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów.

Treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
konferencja 2022
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności