sty 14, 2022

Ministerstwo chce większej liczby kontraktów na opiekę domową

Na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych (zdrowia, polityki społecznej i rodziny oraz polityki senioralnej), które odbyło się 12 stycznia, głos zabrał m.in. wiceminister Maciej Miłkowski, reprezentujący resort zdrowia. 

Co trzeci senior w Polsce wymaga codziennej opieki, z czego u ok. 15% konieczna jest opieka całodobowa. 

W czerwcu 2021 roku rząd przedstawił strategię deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych, czyli odejścia od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym - w miejscu zamieszkania, np. przez asystenta osobistego lub dzięki kameralnym, wprowadzanym w społeczności lokalnej, formom typu mieszkania chronione.

Wiceminister zdrowia podkreślał, że strategia deinstytucjonalizacji zapewnia opiekę środowiskową w wielu zakresach. Opieka psychiatryczna i pielęgnacyjna ma w dużej mierze charakter środowiskowej i domowej. W kontraktowaniu świadczeń hospicyjnych i paliatywnych również położono nacisk na opiekę domową. Mówił również, że ministerstwo jest świadome ograniczeń lokalnych w dostępie do opieki długoterminowej w warunkach domowych. Zapewniał, że resort położy główny nacisk na zwiększenie liczby kontraktów na opiekę domową.

Więcej: www.pulsmedycyny.pl


Solidarni z Ukraina
konferencja 2022
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności