wrz 16, 2021

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

15 września zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.

Wprowadzone zmiany

Przełomem jest zmiana limitów cenowych w refundacji środków absorpcyjnych, które mają miejsce pierwszy raz od 1999 roku. Wyroby medyczne tej grupy stosowane są w opiece długoterminowej powszechnie. Ujednolicono także wysokość udziału własnego do 30% dla pacjentów onkologicznych (lp.100) i nieonkologicznych (lp.101). Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy pacjenci będą mogli nabyć środki chłonne w jednakowej cenie.

Zmianie uległ również sposób refundacji cewników urologicznych tj. wprowadzono trzy limity finansowania z podziałem na cewniki hydrofilowe gotowe do użycia, cewniki hydrofilowe aktywowane wodą oraz cewniki niepowlekane. Ponadto od 1 grudnia, pacjenci będą mieli możliwość uzyskania refundacji na różne typy cewników, z zachowaniem limitu ilościowego, w ramach jednego zlecenia.

Kolejną zmianą jest rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na worki do zbiórki moczu oraz worki stomijne. Rozszerzono także kryterium przyznawania o nowe grupy pacjentów dla takich wyrobów jak: czujnik do systemu monitorowania glukozy Flash, wózek inwalidzki specjalny oraz wózek inwalidzki specjalny dziecięcy.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności