wrz 11, 2021

Protest medyków w Warszawie

Dziś, 11 września, odbywa się protest medyków w Warszawie. W proteście uczestniczyć będą zarówno pielęgniarki jak i opiekunowie medyczni oraz fizjoterapeuci - czyli wszyscy, którzy stanowią fundament opieki długoterminowej.

W strajk zaangażowała się bardzo duża liczba związków oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia. W piątek, dzień przed protestem, medycy spotkali się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Na spotkaniu nie pojawił się za to premier Mateusz Morawiecki, co oburzyło medyków. Do porozumienia nie doszło, a spotkanie zostało przerwane.

O co walczą medycy?

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy przygotował 8 postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia:

  1. Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Realny wzrost wycen świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80% od 1 października 2021 oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.
  3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.
  4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.
  5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).
  6. Rezygnacja stworzenia nowych zawodów medycznym przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje.
  7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.
  8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności