lip 22, 2021

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia poinformowano o głównych założeniach projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą podnosiły jakość w ochronie zdrowia.

W projekcie założono m.in. utworzenie systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. System miałby być obligatoryjny dla szpitali bez względu na to, czy korzystają one ze środków publicznych czy też nie. Projekt ustawy zakłada odbywanie się na dwóch poziomach:
a) wewnętrznym - prowadzonym przez szpital,
b) zewnętrznym - rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jakość wykonywanych świadczeń medycznych i bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsza, dlatego powstanie rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia - mówił Adam Niedzielski, Minister Zdrowia. - Jednocześnie chcemy zagwarantować personelowi medycznemu, że za zgłoszenie zdarzenia niepożądanego nie będzie sankcji. Doświadczenia innych krajów pokazują, że nie da się całkowicie wyeliminować zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, ale dzięki przyjęciu ustawy o jakości możemy je znacząco zredukować - mówił Minister Zdrowia.

W związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego nie przewidziano żadnych sankcji wobec personelu medycznego - oczywiście rozwiązanie to nie jest tożsame z brakiem sankcji w momencie działania na szkodę pacjenta.

Projekt ma trafić do konsultacji publicznych. Wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności