kwi 26, 2021

Stanowisko Koalicji do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W odpowiedzi na opublikowany 31 marca 2021 roku projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała swoje stanowisko do Ministerstwa Zdrowia. 

Zarząd Koalicji ocenia projekt nowelizacji rozporządzenia pozytywnie.

Wśród zaproponowanych zmian należy odnotować szczególnie dwie pozycje, obejmujące zasady refundacji środków chłonnych oraz cewników urologicznych:

  • Sposób naliczania limitu cenowego z kwoty miesięcznej na rzecz liczenia za sztukę. Rozwiązanie to powinno usprawnić rozliczanie zleceń zarówno dla pacjentów, jak i świadczeniodawców. Dotyczy to również rozliczeń prowadzonych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Ujednolicenie wysokości udziału własnego pacjenta do 30 proc. w pozycjach lp. 100 i 101. Dzięki czemu pacjenci onkologiczni (lp. 100) oraz nieonkologiczni (lp. 101) będą mogli nabyć środki chłonne w identycznej cenie.
  • Zwiększenie limitu finansowego dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych (pozycja lp. 100 i 101).
  • Wyodrębnienie nowej grupy (lp. 138) dotyczącej cewników urologicznych hydrofilowych gotowych do użytku oraz cewników hydrofilowych aktywowanych wodą wraz z propozycją nowych, wyższych stawek dla tych produktów w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Pełne stanowisko Koalicji dostępne jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności