sty 19, 2021

Powołano Zespół do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce

12 stycznia 2021 roku Zarządzeniem nr 1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej został powołany Zespół do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce.

Do zadań Zespołu należy opracowanie Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, w tym z pieczy zastępczej, a także osób bezdomnych.

Projekt Strategii zostanie przedstawiony Ministrowi przez przewodniczącego Zespołu do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W skład Zespołu wchodzą:

  • przewodniczący Zespołu - Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • sekretarz Zespołu - Beata Celińska, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
  • Magdalena Zielińska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,Aneta Kowalska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,
  • Olgierd Podgórski, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej,
  • Katarzyna Napiórkowska, Departament Polityki Rodzinnej,
  • Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej,
  • Magdalena Zbyszyńska, Departament Polityki Senioralnej.

Źródło: www.gov.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności