maj 15, 2020

Odpowiedź na interpelację w sprawie ochrony domów pomocy społecznej przed pandemią koronawirusa

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 5021 Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie ochrony domów pomocy społecznej przed pandemią koronawirusa.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Odnosząc się do zapewnienia jednostkom pomocy społecznej środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych, uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskami i dyspozycjami Ministra Zdrowia, w trakcie epidemii kilkukrotnie przekazywano środki ochrony osobistej (w tym m.in. maski chirurgiczne, rękawiczki ochronne, kombinezony ochronne) oraz środki do dezynfekcji na rzecz wojewodów z przeznaczeniem dla: domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, ośrodków/szpitali psychiatrycznych, schronisk, noclegowni oraz innych placówek. Asortyment był wydawany z rezerw strategicznych i zasobów Ministra Zdrowia gromadzonych w składnicach Agencji Rezerw Materiałowych oraz z zasobów Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Dostawy do poszczególnych placówek organizowane były przez właściwych wojewodów. Decyzja o podziale środków dla placówek najbardziej potrzebujących wsparcia również należała do wojewody.

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje szczegółową informacją na temat sposobu rozdystrybuowania przekazanych środków w poszczególnych województwach oraz powiatach, w tym przekazanych do domów pomocy społecznej. Dane w tym zakresie posiadają właściwe urzędy wojewódzkie. Należy także wskazać, że w marcu przekazano również środki, tj. płyn do dezynfekcji rąk oraz maski chirurgiczne, na rzecz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z przeznaczeniem m.in. dla domów pomocy społecznej, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy). Ministerstwo Zdrowia nie posiada danych na temat sposobu podziału tychże środków w poszczególnych regionach."

Pełna treść odpowiedzi wiceministra Waldemara Kraski dostępna jest tutaj.


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności