lis 10, 2023

Co w umowie koalicyjnej o zdrowiu?

Koalicja chce zdecydowanej poprawy jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia, zapowiada podniesienie nakładów na ochronę zdrowia. Zapowiada również zniesienie limitów na leczenie przez NFZ, wprowadzenie mechanizów oddłużania szpitali i urealnienie wycen świadczeń zdrowotnych, zapewnienie powszechnej i dostępnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej finansowanej przez państwo.

"Zwiększymy rolę placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, rozszerzymy uprawnienia przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, by usprawnić funkcjonowanie systemu, dołożymy wszelkich starań, aby skrócić kolejki do specjalistów. W każdej szkole będzie dostępna opieka psychologiczna. Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań Koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych.

Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie zasadą, a nie wyjątkiem. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę sieci żłobków. Jednocześnie strony Koalicji zgodnie przyznają, że w trosce o budowanie kapitału społecznego i wyrównywanie pozycji kobiet na rynku pracy, koniecznym jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Świadczenia społeczne muszą być uzupełnione, zwłaszcza w obszarze systemowego wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych i seniorów. Koalicja widzi potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Uprościmy system orzecznictwa, uchwalimy ustawę o asystencji dla osób niesamodzielnych."

Źródło: www.medexpress.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas