lis 8, 2022

Rada Organizacji Pacjentów o długoterminowej opiece domowej

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów poświęcone sytuacji w długoterminowej opiece domowej.

Długoterminowa opieka domowa to rodzaj świadczeń, które oferowane są pacjentom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

W wydarzeniu, obok rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca, Marzanny Bieńkowskiej, opiekuna Rady oraz przedstawicieli organizacji pacjentów udział wzięli: wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego prof. Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" na spotkaniu reprezentowały: Prezes Magdalena Osińska-Kurzywilk, Pełnomocnik Zarządu ds. społecznego zabezpieczenia osób niesamodzielnych Małgorzata Durka oraz Dyrektor Biura Zarządu Koalicji Tomasz Michałek.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ogromnym problemem w Polsce jest długoterminowa opieka domowa, gdzie już teraz borykamy się z poważnymi problemami, a dodatkowo musimy liczyć się ze zmianami demograficznymi - mówił podczas powitania Bartłomiej Chmielowiec.

- O opiece długoterminowej mówi się od wielu lat, jednak gdy spojrzymy na statystyki to widzimy, że problemy związane z potrzebami w tym zakresie nie znajdują odpowiedniego miejsca w systemie. Ważne jest też, żeby nie zawężać tego tematu tylko do osób starszych. Wsparcia wymagają chociażby dzieci z chorobami rzadkimi, czy osoby dorosłe przewlekle chore - podkreślała obecna na spotkaniu prof. Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Z kolei dr Jerzy Gryglewicz wskazał kilka najistotniejszych rekomendacji związanych z opieką długoterminową, m.in. mówił jak bardzo ważne jest dalsze rozpowszechnianie kwestii rehabilitacji w warunkach domowych oraz edukacji pacjentów w zakresie samoopieki w domu.

O wypowiedź poproszona została również Mariola Łodzińska, która zwróciła uwagę przede wszystkim na potrzebę rozszerzenia kompetencji pielęgniarek oraz zwiększenia finansowania zawodu. Ważna jest też rola opiekunów medycznych.

Wszyscy uczestnicy spotkania, również obecni przedstawiciele organizacji pacjentów byli zgodni co do potrzeby połączenia sił w kwestii długoterminowej opieki domowej.

Źródło: www.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas