sie 2, 2022

NFZ zostało 10 mld zł nadwyżki w budżecie za 2021 rok

Ze sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2021 roku w budżecie zostało ponad 10 mld zł. Przyczyną ma być "niższa niż planowana realizacja kosztów świadczeń opieki zdrowotnej".

Z czego wynikał tak wysoki, dodatni wynik finansowy? "Przede wszystkim z wyższej niż planowano realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne (bieżące i z lat ubiegłych) o 2 545 609,27 tys. zł oraz niższej niż planowano realizacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o 7 576 787,34 tys. zł" - pisze prezes NFZ Filip Nowak w odpowiedzi na interwencję senatora Krzysztofa Brejzy (Koalicja Obywatelska).

Niewykorzystane środki - jak twierdzi prezes NFZ - zostały przeznaczone przez Radę NFZ na fundusz zapasowy. Wynik finansowy "będzie wykorzystany wyłącznie na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej".

"Znaczna część potencjału świadczeniodawców została w trakcie 2021 r. przeznaczona do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Należy podkreślić, że wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w 2021 r. w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków NFZ zostały sfinansowane zgodnie z zawartymi umowami" - podkreśla Filip Nowak. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności