cze 17, 2022

Odpowiedź w sprawie zmian w taryfach dotyczących finansowania domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33887 w sprawie zmian w taryfach dotyczących finansowania domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, którą do Ministra Zdrowia skierował poseł Marek Rząsa (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

"Obecnie nie planuje się zmian w finansowaniu świadczeń dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie w warunkach domowych, jednocześnie należy zwrócić uwagę, że od 1 kwietnia 2022 roku świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną zostały objęte 4,5% wzrostem ceny" - pisze Maciej Miłkowski. 

Z odpowiedzi dowiadujemy się, że Ministerstwo Zdrowia obecnie proceduje zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych przez zespół opieki długoterminowej pacjentom wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Opracowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, we współpracy ze środowiskiem świadczeniodawców opieki zdrowotnej, projekt nowego model w/w świadczeń został przygotowany w konsekwencji zgłoszonych uwag ekspertów podczas procesu taryfikacji. Konieczne do weryfikacji i reoceny były warunki udzielania świadczeń zespołu opieki długoterminowej domowej udzielanych pacjentom wentylowanym mechanicznie, w zakresie m.in. personelu oraz sprzętu medycznego. Wyniki prowadzonych prac nad zmianą koszyka mogą spowodować konieczność ponownej weryfikacji taryf rzeczonych świadczeń.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności