maj 5, 2022

Apel do rządu o pomoc dla pielęgniarek z Ukrainy

Opublikowano wspólne stanowisko kilku organizacji w sprawie pomocy dla pielęgniarek, które uciekły do Polski przed wojną w Ukrainie. 

- Jako przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego, zwracamy się do naszych polskich decydentów o podjęcie działań, na rzecz wsparcia dla naszych koleżanek pielęgniarek uciekających przed wojną na Ukrainie - apelują, we wspólnym stanowisku organizacje pielęgniarskie. - Pielęgniarkom ukraińskim, które postanowią zostać w Polsce, powinno zaoferować się dedykowane programy uzupełniające studia zawodowe - argumentują.

Apel został wystosowany po przeprowadzeniu konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i ośrodkami akademickimi odpowiadającymi za kształcenie pielęgniarek w Polsce. Przedstawiono m.in., że pielęgniarki z Ukrainy powinny mieć dedykowane programy uzupełniające studia zawodowe tak, aby mogły uzyskać uprawnienia do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto przepisy prawne powinny zapewnić dostęp do szkoleń i studiów uzupełniających dla pielęgniarek z Ukrainy, mentoringu na stanowiskach pracy oraz godnych i równoprawnych warunków pracy.

- W warunkach rosnących dynamicznie potrzeb zdrowotnych i przy jednoczesnym głębokim niedoborze kadry pielęgniarskiej, zapewnienie czasowego lub stałego dostępu do rynku pracy, będzie korzystne zarówno w perspektywie indywidualnej, jak również korzyści dla polskiego i ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej - podkreśla środowisko pielęgniarskie. Ponadto zaznacza, że polska ochrona zdrowia zmaga się obecnie z niedoborami kadrowymi, więc konieczna jest odpowiednia reakcja. - Należy zbudować system wsparcia i narzędzi motywacyjnych dla pielęgniarek polskich, które będą współuczestniczyć w procesie edukacyjnym i adaptacyjnym dla koleżanek Ukrainek, ale także będą zaangażowane w proces udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców będących ofiarami wojny. - podsumowują.

Dokument podpisali:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
  • Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ICN,
  • Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN. 

Szczegóły: www.rynekzdrowia.pl


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności