wrz 25, 2020

Demografia nie zrobiła sobie przerwy

Gdy obserwujemy tematy podejmowane na polskiej scenie politycznej jakże brakuje tego co najważniejsze dla nas wszystkich: los osób starszych i niesamodzielnych. Przedstawiciele Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" oczekują merytorycznej debaty i podjęcia konkretnych działań reformujących opiekę długoterminową w Polsce. Zmiany demograficzne w Polsce postępują w coraz szybszym tempie.

COVID-19 stał się wyzwaniem dla całego polskiego systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie opieki długoterminowej, bo to właśnie w tych placówkach ryzyko wystąpienia wirusa jest największe. Według oficjalnych danych zebranych przez Koalicję od początku pandemii we wszystkich ośrodkach: zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL), zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) i Domach Pomocy Społecznej (DPS) do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 doszło łącznie już w 150 placówkach.

Niszczycielski cios w serce opieki nad seniorami w Europie

Takimi dramatycznymi słowami zatytułował swój list Jiří Horecký, Przewodniczący Europejskiej Sieci Starzenia (European Ageing Network, EAN). Wnioski, które w nim zawarł, są jeszcze bardziej przygnębiające - Współczesna klasa polityczna od wielu miesięcy bagatelizuje problem opieki długoterminowej. Świadczą o tym między innymi brak informacji, zalecanych procedur, innowacyjnych rozwiązań i działań prewencyjnych.

Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, czy świadczeń socjalnych miesiącami bezskutecznie próbowali uzyskać jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie, co tylko potwierdza, jak bardzo świat był nieprzygotowany do sytuacji, w której się znalazł bagatelizując problem opieki długoterminowej.

 - Jak to możliwe, że zapomniano o roli sektora socjalnego na całym świecie. Czy istnieje jakieś ogólne wytłumaczenie? Owszem, istnieje. Sektor został zapomniany, ponieważ już wcześniej był "niewidoczny" dla rządów krajowych, a nawet dla Komisji Europejskiej - pisze w liście przetłumaczonym na język polski i zamieszczonym na stronie Koalicji Jiří Horecký.

Polska rzeczywistość

Niestety podobne spostrzeżenia i doświadczenia co EAN ma Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", której zdaniem, w zakresie zmian w opiece długoterminowej ostatnie 12 miesięcy zostały zupełnie straconych. - Przez rok, pomimo szerokiej i aktywnej działalności Koalicji, żaden punkt z dekalogu opieki długoterminowej, zaprezentowanego w listopadowym raporcie (2019) nie został zrealizowany. Jedyne światełko nadziei to nasze rozmowy z marszałek Sejmu Elżbietą Witek na temat debaty poświęconej organizacji i finansowaniu opieki długoterminowej, które jednak są odsuwane w czasie z powodu trwającej pandemii koronawirusa - mówi Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu Koalicji i dodaje - Niestety demografia nie zrobiła sobie przerwy w tym czasie.

Brak gotowości na dialog i debatę oddaje również stanowisko Kancelarii Prezydenta RP, która nie znalazła czasu na zorganizowanie spotkania ekspertów w sprawie projektu "Centrum Zdrowia 75+", o które Koalicja zabiegała od początku roku.

- Odpowiedź jaka wreszcie nadeszła do nas po wielu miesiącach oczekiwania jest wysoce niepokojąca - mówi nowa prezes Koalicji Magdalena Osińska-Kurzywilk i dodaje - Kancelaria Prezydenta twierdzi, że prace na poziomie eksperckim już zostały zakończone, a gotowy projekt ustawy o szczególnych formach geriatrycznej opieki zdrowotnej zostanie skierowany do Sejmu RP. Od początku zgłaszaliśmy swoje zastrzeżenia, proponowaliśmy spotkanie z naszymi ekspertami. Nikt jednak w Kancelarii nie zareagował.

II edycja Konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro"

W związku z panującą obecnie sytuacją i związanymi z nią rygorami, kolejna edycja Konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro", która odbędzie się 25-27 listopada 2020, przenosi się do sieci. Udział w niej jest bezpłatny.

- W tym roku, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszej konferencji i przenieść ją do internetu. W ciągu trzech dni planujemy organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych (jedna debata poranna i jedna popołudniowa). Zalogowani uczestnicy, którzy wcześniej się zarejestrują, będą mogli zadawać pytania gościom w studiu, a także brać udział w głosowaniach. Szczegółowe informacje będą już wkrótce dostępne na stronie www.niesamodzielnym.pl - informuje wiceprezes Koalicji Beata Stepanow.

Zmiany, zmiany

Od 4 września Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" ma wybrany zarząd na kadencję 2020-2024. Nowa prezes Koalicji Magdalena Osińska-Kurzywilk deklaruje: - Od początku swojego istnienia działamy na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Od zawsze również staraliśmy się zachować apolityczność i tego nowy zarząd na pewno nie chce zmieniać. Dlatego jesteśmy gotowi na nawiązanie współpracy z nowymi ruchami społecznymi, które w ostatnich miesiącach powstają na polskiej mapie politycznej.

Również we wrześniu Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" została formalnie przyjęta w poczet członków European Ageing Network (EAN), do zadań której należą między innymi promowanie wymiany informacji i doświadczeń między członkami oraz dążenie do poprawy jakości opieki i nadzoru. Dla Koalicji członkostwo w EAN to otwarcie na szeroką dyskusję społeczną oraz aktywny udział w promowaniu i wdrażaniu dobrych zmian, które  będą miały przełożenie na rzeczywistą zmianę w sytuacji osób niesamodzielnych w Polsce i całej Unii Europejskiej. Opłata za pierwszy rok członkostwa Koalicji w European Ageing Network została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Kontakt:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes, m.osinska-kurzywilk@niesamodzielnym.pl 
Beata Stepanow, Wiceprezes, b.stepanow@niesamodzielnym.pl
Tomasz Michałek, Dyrektor Biura Zarządu, t.michalek@niesamodzielnym.pl 
Biuro Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", tel.: 22 279 49 02, biuro@niesamodzielnym.pl 


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności