Aktualności

mar 23, 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zmienić przepisów w taki sposób, aby było możliwe łączenie pracy z pobieraniem świadczeń opiekuńczych. Informuje, że jest to sprzeczne z celem ich przyznania.

mar 22, 2018

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

mar 22, 2018

21 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisja Zdrowia poświęcone opiece paliatywnej i hospicyjnej. Podczas spotkania decydenci i eksperci rozmawiali o jej obecnym stanie i wyzwaniach, którym trzeba będzie sprostać. Dane resortu zdrowia pokazały, że potrzeby i nakłady rosną, ale okazały się zbyt ogólne dla wyciągnięcia strategicznych wniosków na przyszłość.

mar 21, 2018

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmuje się opracowaniem kompleksowej usługi fizjoterapeutycznej. W efekcie fizjoterapeuci będą mogli m.in. być włączani do zespołów zajmujących się chorymi w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

mar 20, 2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

mar 20, 2018

Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

Kwota zebrana: 21 680
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności