Aktualności

mar 21, 2018

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmuje się opracowaniem kompleksowej usługi fizjoterapeutycznej. W efekcie fizjoterapeuci będą mogli m.in. być włączani do zespołów zajmujących się chorymi w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

mar 20, 2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

mar 20, 2018

Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

mar 17, 2018

Budowa wind w warszawskich budynkach, stworzenie Warszawskiego Centrum Geriatrii i powołanie Centrum Usług Społecznych - to niektóre elementy programu dla seniorów, które przedstawił kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski.

mar 16, 2018

Około tysiąca starszych mieszkańców Białegostoku będzie mogło skorzystać z bezpłatnych zabiegów fizjoterapii w poradni rehabilitacyjnej szpitala miejskiego. 250 tys. zł na ten cel przeznaczą władze miasta - zapowiedziano podczas konferencji prasowej w poradni.

mar 15, 2018

W latach 2018-2025 na realizację Programu "Dostępność Plus" ma zostać przeznaczone ponad 23 mld zł. Środki będą pochodzić z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności