Aktualności

mar 26, 2018

16 lubuskich samorządów otrzymało wsparcie z Programu Senior+ na tworzenie domów i klubów seniora i utrzymanie takich placówek. Łącznie to około 2 mln zł. 23 marca 2018 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim podpisano umowy z przedstawicielami tych samorządów.

mar 25, 2018

Ministerialne stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mają zachęcać absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych do pracy w placówkach publicznych. Pomysł ministerstwa jest też odpowiedzią na niekorzystne wskaźniki demograficzne. Dodatkowe pieniądze mają otrzymać również ratownicy medyczni.

mar 23, 2018

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja, iż w związku z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych, opublikowany wcześniej komunikat Prezesa NFZ o konsultacjach projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej jest nieaktualny.

mar 23, 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zmienić przepisów w taki sposób, aby było możliwe łączenie pracy z pobieraniem świadczeń opiekuńczych. Informuje, że jest to sprzeczne z celem ich przyznania.

mar 22, 2018

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

mar 22, 2018

21 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisja Zdrowia poświęcone opiece paliatywnej i hospicyjnej. Podczas spotkania decydenci i eksperci rozmawiali o jej obecnym stanie i wyzwaniach, którym trzeba będzie sprostać. Dane resortu zdrowia pokazały, że potrzeby i nakłady rosną, ale okazały się zbyt ogólne dla wyciągnięcia strategicznych wniosków na przyszłość.

Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności