sie 23, 2019

Uproszczony wzór zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

We wzorze uproszczonym zrezygnowano z konieczności wskazywania: danych podmiotu w ramach, którego wystawiono zlecenie oraz uprawnień przysługujących pacjentowi. Uzasadnione jest to faktem, że dane te są tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą one automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego.

Możliwość wystawienia uproszczonego wzoru jest ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.

Pacjent będzie mógł zrealizować zlecenie u dowolnie wybranego świadczeniodawcy.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie 14 dni, w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: legislacja.dfz@mz.gov.pl

Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.medexpress.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności