sie 22, 2019

Uwagi Koalicji do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo zawierające uwagi do opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2019 roku, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Z treścią uwag Koalicji do projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.


Kwota zebrana: 64 115
Cel: 123 000
Partnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności