sie 2, 2019

Interwencja Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec interweniował w sprawie seniorów na oddziałach psychiatrii sądowej (oddziałach detencyjnych).

Zdaniem Bartłomieja Chmielowca, osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy, których stan zdrowia na to pozwala, powinni przebywać w miejscach dla nich przeznaczonych, jakimi są np. domy pomocy społecznej. Do oddziałów psychiatrii sądowej powinni zaś być kierowani sprawcy czynów zabronionych, których stan zdrowia wymaga bezwzględnego pobytu w psychiatrycznym zakładzie zamkniętym.

Na początku lutego 2019 roku Bartłomiej Chmielowiec zwrócił się do prof. Janusza Heitzmana, dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz do prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii z prośbą o opinię na temat sytuacji osób starszych przebywających w podmiotach leczniczych realizujących środek zabezpieczający. Rzecznik zapytał, czy takie miejsca są przystosowane do długotrwałego pobytu w nich osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, a także czy mają one zapewnioną odpowiednią opiekę.

Zdaniem obu oddziały spełniają odpowiednie standardy, jednak żaden szpital nie jest przystosowany do długotrwałego przebywania w nim osób starszych.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności