lip 31, 2019

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowe przepisy umożliwiają kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach I stopnia także w formie niestacjonarnej. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe będzie przysługiwać płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie.

Ustawa stanowi, iż treści programowe studiów realizowanych formie zarówno stacjonarnej, jak i niestacjonarnej są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w formie stacjonarnej. Liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach niestacjonarnych nie może być mniejsza niż liczba godzin kształcenia zawodowego przewidziana na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej.

Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Źródło: www.medexpress.pl


konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności