cze 12, 2019

Projekt zarządzenia w sprawie opieki długoterminowej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie ma na celu ułatwienie procesu walidacji i weryfikacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez nadanie kodów sprawozdawczych określonym świadczeniom opieki zdrowotnej. Wprowadzenie 2 nowych produktów rozliczeniowych z przypisaną wagą punktową produktu rozliczeniowego.

Zmiany w niniejszym zarządzeniu ukierunkowane są na poprawę sposobu walidacji i weryfikacji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do warunków ich udzielania zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z poźn. zm).

Wprowadzenie kodów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia umożliwi walidację i weryfikację udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą narzędzi informatycznych Funduszu.

Zmiany wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta, oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 26 czerwca 2019 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila "uwagi SPO".

Treść projektu dostępna jest tutaj.

Źródło: www.medexpress.pl 


konferencja
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2019 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności